Testování formy provádíme v externí lisovně. Tam se ujistíme, že forma bude vyrábět požadované výlisky. Během testování se důkladně kontroluje kvalita výroby a fungování formy. Pokud jsou výlisky přesné a splňují požadované parametry, můžeme s jistotou
pokračovat v další fázi výroby.