Jasenná č.p. 316, 763 13 Jasenná Česká republika

Reference

Volnou kapacitu doplňujeme výrobou přesných strojních dílů pro jednoúčelové stroje

Konstrukční zkušenosti

The free capacity is complemented by production of precise machine metal parts for single-purpose machines.

Nabízíme

Formy

Příklady forem, které jsme zrealizovaly od A-Z

© 2023 All Rights Reserved, Filip Rafaj